Ketenzorg

Bewoonster en psycholoog bij 'De Elf Ranken', Laurens

Bij iemand met dementie en de mantelzorger kunnen veel verschillende hulp- en zorgbehoeften zijn. Om te voorkomen dat de mantelzorger door de bomen het bos niet meer ziet en verschillende betrokken professionals langs elkaar heen werken, wordt op steeds meer plekken een samenwerkingsverband aangegaan tussen verschillende organisaties uit diverse disciplines om de krachten te bundelen. Dit is heel belangrijk om de betrokkene en zijn naaste zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zo voorkom je het denken in hokjes en kijken professionals breder dan alleen hun eigen discipline. Er kan structureel overleg plaatsvinden over specifieke situaties of bepaalde problematiek, men kan eenvoudiger andere disciplines inschakelen, gebruik maken van elkaars expertise en ook de betrokkene en de mantelzorger eenvoudiger informeren over de mogelijke begeleiding. Al deze zorg- en hulpverleners hebben niet alleen oog voor hun eigen aandeel in de zorg, maar ook voor de totale zorg en begeleiding. Deze zorg- en hulpverlening kan beter op elkaar worden afgestemd en er is sneller zicht op als het niet goed gaat of meer of iets anders nodig is. Naast betere communicatie, kan de situatie van zowel de betrokkene als de mantelzorger makkelijker in de gaten worden gehouden en men kan er op inspelen als dit nodig is.
Voor de mantelzorger en de dementerende zelf is het prettig als er beter wordt samengewerkt en 'de lijnen kort zijn'. De kwaliteit van zorg en ondersteuning kan sterk verbeteren, wat ook weer bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van leven voor hen beiden.