onderzoeken ::: organisatie van de zorg
Organisatie van de zorg

Bron: www.onthoumens.be

Vanaf het moment dat naasten of de betrokkene zelf het gevoel hebben dat er iets aan de hand is, 'het niet pluis gevoel', kunnen er verschillende hulp- en zorgverleners bij hen betrokken zijn. Dit kan natuurlijk heel prettig en ondersteunend zijn, maar tegelijkertijd is het voor de mantelzorger vaak ook heel belastend om met al die verschillende mensen en organisaties contact te hebben. De samenwerking verloopt soms moeizaam en voor de naasten kan het een forse zoektocht en worsteling zijn om de juiste hulp en ondersteuning te vinden en te regelen.
Om die reden zijn er op steeds meer plekken in het land projecten gestart die als primair doel hebben de mantelzorger en betrokkene met dementie beter te ondersteunen en de zorg rondom hen goed te organiseren. Drie vormen daarvan lichten we hier uit; casemanagement of trajectbegeleiding, ketenzorg en signalering. Deze vormen worden overigens heel vaak samen ingezet om de zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Bij casemanagement of trajectbegeleiding krijgen de mantelzorger en dementerende één vaste professional als begeleider, de casemanager. Dit is voor hen het vaste aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met vragen en problemen. Deze maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband en coördineert de afspraken met verschillende betrokken organisaties en hulp- en zorgverleners. Deze kan de mantelzorger zowel emotioneel als praktisch ondersteunen. 
Ketenzorg staat voor de nauwe samenwerking die op steeds meer plekken wordt georganiseerd tussen verschillende organisaties die betrokken kunnen zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers en dementerenden; dit bestaat meestal uit zorgverleners, casemanagers, welzijn, huisartsen en ggz. Zij hebben geregeld overleg met elkaar en wisselen informatie en kennis uit om de ondersteuning het beste te laten aansluiten.
Daarnaast is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het zo vroeg mogelijk signaleren van dementie, zodat er in een vroeg stadium al begonnen kan worden met het inschakelen van gepaste ondersteuning. Om die reden is er materiaal ontwikkeld en worden professionals en vrijwilligers getraind om de vroege signalen van dementie te herkennen en daarop in te spelen.

 

Op de pagina's van de verschillende subrubrieken vindt u verwijzingen naar informatieve websites