Hulpmiddelen

In dit deel van de website vindt u veel informatie over hulpmiddelen, speciaal voor mensen met dementie en/of hun mantelzorgende familieleden en zorgverleners. Er zijn heel veel hulpmiddelen die kunnen helpen bij dementie. Soms zijn dit hulpmiddelen die de dementerende zelf gebruikt, soms zijn dit hulpmiddelen die familieleden en verzorgenden gebruiken. Goede en handige hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven van de dementerende verhogen en/of familieleden en zorgverleners ontlasten.

We hebben alle hulpmiddelen verdeeld over een negental categorieën. Als u op zoek bent naar een hulpmiddel, moet u dus eerst hiernaast een categorie selecteren. Vervolgens verschijnt een overzicht in beeld van de hulpmiddelen die u in die rubriek kunt vinden. Als u het type hulpmiddel waarover u meer wilt weten aanklikt, verschijnt een pagina met meer informatie over dat specieke hulpmiddel.

Zowel op de rubriekpagina's als op de pagina's per hulpmiddel vindt u in het blauwe vlak, meer informatie over de financiering. Deze informatie gaat vooral over de thuissituatie, omdat de financiering van hulpmiddelen in zorginstellingen in de regel via die instellingen loopt.

Bij diverse hulpmiddelen komt helemaal onderaan de pagina informatie over leveranciers waar u de desbetreffende hulpmiddelen kunt aanschaffen. Door op het logo van de leverancier te klikken komt u op hun website.

Financiering

De financiering van hulpmiddelen rond dementie is ingewikkeld geregeld in Nederland. Er zijn vier financieringsvormen te onderscheiden:

  • Vergoeding door de zorgverzekeraar.
  • Vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dit loopt via uw gemeente die meestal een speciaal WMO-loket heeft.
  • Vergoeding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dit loopt meestal via de zorgorganisatie.
  • Eigen financiering.

In 2011 zijn door het ministerie van VWS enkele grote wijzigingen doorgevoerd in de verantwoordelijkheid voor financiering van hulpmiddelen. Voor een kort overzicht hiervan, klik hier.

Helaas is bij de meer vernieuwende hulpmiddelen vaak niet duidelijk wie wat vergoed. Als familielid heeft u dan nog wel eens het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Soms is het echt een kwestie van aanhouden en blijven 'zeuren'. Casemanagers en mantelzorgmakelaars kunnen u bijstaan.