onderzoeken ::: organisatie van de zorg ::: casemanagement
Casemanagement

De zorg voor mensen met dementie is veelal complex en vindt grotendeels thuis plaats. Mantelzorgers spelen hierin een grote rol, zij maken samen met de betrokkene zelf vaak een langdurig, lastig en intensief traject door. Om hen daar zoveel mogelijk bij te helpen en ondersteunen, zijn er in het hele land verschillende initiatieven genomen; casemanagement is daar een voorbeeld van.
Casemanagement bestaat in Nederland in allerlei vormen; er wordt op verschillende wijze vorm gegeven aan de inhoud en organisatie. De casemanager opereert zelfstandig of bijvoorbeeld vanuit een GGZ- of zorgorganisatie, vaak is de casemanager aangesloten bij lokale of regionale samenwerkingsverbanden of zorgketens. Het moment dat de casemanager wordt ingezet bij iemand met dementie en zijn naaste verschilt sterk. Op sommige plekken is dat al vanaf een vroeg stadium, al bij het 'niet pluis gevoel' en dus voordat er een diagnose is gesteld, maar elders is het vanaf de formele diagnose of bijvoorbeeld pas als er problemen worden gemeld. Het casemanagement eindigt meestal kort na opname of overlijden van de betrokkene met dementie. Voor de financiering van casemanagement zijn er verschillende modellen, vaak is het een combinatie. Al het casemanagement bij dementie is er in ieder geval op gericht om de persoon met dementie en de mantelzorger te ondersteunen en begeleiden in het ziekteproces en deze te helpen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, met het vinden van de gewenste en benodigde ondersteuning en zorg. Casemanagement kan helpen om meer samenhang, afstemming en continuïteit in de dementiezorg te realiseren. De casemanager dementie, ook wel trajectbegeleider genoemd, is bedoeld als een centrale vertrouwde professional, die in verschillende stadia van het traject de persoon met dementie en de mantelzorger begeleidt. Het is belangrijk voor beiden om een vertrouwd en vast aanspreekpunt te hebben. De intensiteit kan sterk variëren, bij sommigen is er wekelijks contact, bij anderen eens in de zoveel maanden. De casemanager levert maatwerk en bekijkt per situatie wat er nodig is en waar de behoeften liggen. Tot nu toe is casemanagement nog geen standaardvoorziening, maar er gaan steeds meer stemmen op om dit te veranderen.
In steeds meer regio's in Nederland zijn casemanagers actief. Ga eens langs bij het lokale Alzheimercafé, daar kunnen de medewerkers u informeren over de mogelijkheden bij u in de buurt.