hulpmiddelen ::: overige hulpmiddelen ::: wake-up lamp
Wake-up lamp

Het bewaken van het dag-nachtritme van iemand met dementie is heel belangrijk. Sommige mensen met dementie hebben de neiging om in de nacht actief te worden en/of overdag juist veel te rusten. Dit verstoort de biologische klok en kan leiden tot allerlei ernstige gedragsproblemen.

In de praktijk is gebleken dat sommige mensen veel baat hebben bij een zogenaamde wake-up lamp. Zo'n lamp is als het ware een soort wekker. De hoeveelheid licht die de lamp afgeeft, neemt langzaam maar zeker steeds meer toe. Hiermee wordt het natuurlijke opkomen van de zon nagebootst.


Financiering
Dit hulpmiddel wordt helaas niet vergoed.