hulpmiddelen ::: overige hulpmiddelen ::: sensoren (caring home)
Sensoren (caring home)

Elders op deze site bespreken wij de inzet van sensoren al bij personenalarmering van iemand met dementie. Sensoren kunnen ook helpen om iemands gewoonten in kaart te brengen, om daar de zorg goed op te kunnen inrichten. Dit is vooral van belang bij mensen die alleen wonen.

Juist als u nog zoekende bent naar een goede inrichting van de zorg, kan dit systeem met veel sensoren handig zijn. Het systeem werkt als volgt. In een woning worden op vele plaatsen sensoren gehangen. Dit is in de diverse ruimtes in de woning, maar desgewenst bijvoorbeeld ook in de koelkast. De sensoren meten alleen bewegingen. Daarmee is de privacy nog redelijk gewaarborgd. Dankzij een bij de sensoren behorend analyseprogramma kunnen deskundigen van de thuiszorgorganisatie de gewoontes van iemand in kaart brengen. Bijvoorbeeld of iemand een dag- of nachtmens is, hoe vaak iemand gewend is te eten/drinken, wat voor loopcircuits gebruikelijk zijn e.d. Bij de zorg van iemand met dementie is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande leefgewoontes. Dat kan dankzij deze analyse vooraf. Soms kan het echter ook nodig zijn bepaalde ingesleten gewoontes af te leren, omdat die niet goed of niet gezond zijn. Dankzij de metingen kan de zorg optimaal worden ingericht.

In de VS wordt dit systeem al op grote schaal toegepast. In Nederland lopen experimenten, ondermeer bij Proteion Thuiszorg in Limburg.


Financiering
Dit systeem wordt nog niet vergoed. Wellicht worden er hier binnenkort meer experimenten mee gestart, waarbij de apparatuur dan uit de projectkosten betaald wordt.