Po-stoel

Soms kan het handig zijn om een po-stoel in te zetten. Deze is verrijdbaar en dus op veel plekken te gebruiken. Wees hier echter met mensen met dementie heel terughoudend mee. Iemand met dementie zal er weinig van snappen als die opeens in een slaapkamer zijn behoefte moet doen. Aanpassingen in het toilet en/of badkamer werken vaak beter bij iemand met dementie.

Op een po-stoel is het onmogelijk om een goede houding te krijgen bij de toiletgang. De betrokke zit in de regel veel te recht en veel te hoog. Een 'truckje' dat dan soms wil helpen is dat als iemand eenmaal op een po-stoel zit, een zogenaamd olifantenpootje of krukje onder de voeten te plaatsen. Hierdoor wordt de lichaamshouding van betrokkenen om de blaas of darmen te legen veel gunstiger.

Financiering

Po-stoelen worden vergoed door gemeenten vanuit de WMO.