hulpmiddelen ::: speciaal meubilair ::: dementiebedden
Dementiebedden

Bij iemand met dementie zijn aanpassingen aan het bed in eerste instantie helemaal niet nodig. Op het moment dat de dementie zich verder ontwikkelt, kan het zo zijn dat een zorgbed in beeld komt. Bijvoorbeeld omdat in het bed zelf regelmatig ondersteuning moet worden verleend en allerlei handelingen moeten worden uitgevoerd.

Vroeger kwam het regelmatig voor dat iemand met dementie vastgebonden werd in bed en dat de bedhekken omhoog gezet werden. Dit vanuit de gedachte dat het dan veilig was. Inmiddels zijn de inzichten veranderd. Het blijkt dat vastbinden en 'opsluiten' in het bed meer na- dan voordelen heeft. Vastbinden is niet alleen mensonterend, het roept ook angst, weerstand en agressief gedrag op. Hetzelfde geldt voor hekken om een bed. Daarom zijn er tegenwoordig speciale dementiebedden. Deze bedden zijn als een echt zorgbed op verschillende manieren instelbaar, zoals in hoogte. Zij kennen echter ook een speciale hele lage stand met het matras vrijwel op de grond, waardoor het geen kwaad kan als iemand onverhoopt uit bed valt.

Op het moment dat een dementiebed nodig is, regel dan ook speciale personenalarmering (zie info daarover elders op deze site).


Financiering

De vergoeding van zorgbedden is in Nederland ingewikkeld geregeld. Zorgbedden worden de eerste periode van gebruik verstrekt via de uitleen van de thuiszorgwinkel. Na 3 maanden worden zorgbedden verstrekt door de zorgverzekeraar. Helaas komt het daardoor vaak voor dat er na 3 maanden pas een ander en vaak beter bed komt. Helaas werken uitleencentra vaak met standaardbedden, dring toch meteen aan op een speciaal dementiebed!