Focussen professionals op de juiste aspecten?

TITEL : “Quality of Life in Dementia: Do Professional Caregivers Focus on the Significant Domains?”

AUTEUR(S) : D.L. Gerritsen, T.P. Ettema, E. Boelens, J. Bos, F. Hoogeveen, J. de Lange, L. Meihuizen, C.J.M. Schölzel-Dorenbosch en R.M. Dröes. Heyendaal Instituut Nijmegen, VUmc/EMGO, Verpleeghuis de Schiphorst Meppel, AOC De Pijp Amsterdam, Stichting Florence Rijswijk, Trimbos, Stichting Zorgpartners Midden-Holland Gouda en Geheugenkliniek Slingeland Ziekenhuis Doetinchem.2007.

Samenvatting

Deze studie heeft onderzocht op welke aspecten van de kwaliteit van leven professionals in de dementiezorg zich richten en of dat aspecten zijn die mensen met dementie essentieel achten voor hun kwaliteit van leven. Er is een onderscheid gemaakt tussen medewerkers in de 24-uurszorg en activiteitenbegeleiders.

Aanpak

375 medewerkers uit 29 verpleegunits, 3 locaties voor dagverzorging (van 13 verpleeghuizen) en 12 ontmoetingscentra hebben een vragenlijst ingevuld.

Conclusies

Vrijwel alle aspecten van kwaliteit van leven die mensen met dementie belangrijk vinden, worden ook door de medewerkers genoemd als aspecten waar zij zich op richten. Alleen het aspect 'financiële situatie' wordt door hen niet benoemd, door betrokkenen met dementie wel af en toe. Daarnaast valt op dat er forse verschillen zijn tussen de medewerkers uit de zorg en de activiteitenbegeleiders. Zorgmedewerkers besteden meer aandacht aan spiritualiteit. Activiteitenbegeleiders geven meer aandacht aan de aspecten 'waardevol/nuttig voelen, betekenis geven, zelfontplooiing en vrijheid'. Belevingsgerichte en persoonlijke zorg is een belangrijk doel in de meeste zorgvoorzieningen, maar het blijkt in de praktijk toch niet altijd makkelijk te zijn om te schakelen van aanbod gestuurde zorg naar zorg vanuit de individuele wensen en behoeften. Alle medewerkers geven aan zich het meest te richten op affectie en zelfvertrouwen om de identiteit van betrokkenen met dementie te versterken en vast te houden. Voor hen is het echter ook heel belangrijk dat ze zich waardevol en nuttig voelen, dit wordt zelfs steeds belangrijker als ze afhankelijker worden van zorg. Ook zelfontplooiing en vrijheid behoeven meer aandacht. Het is van belang dat medewerkers van alle disciplines zich bewust worden van het belang van ook deze aspecten van kwaliteit van leven en hoe zij hier op in kunnen spelen.

Onderzoeken
Kwaliteit van de zorg
Personeel
Focussen professionals op de juiste aspecten?

Voor dit (Engelstalige) wetenschappelijke artikel, naar aanleiding van onderzoek, afkomstig uit 'American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias', klik hier.

Voor een artikel van I. Proot en anderen in het Tijdschrift voor Verpleegkundigen, over luisteren naar de bewoners, klik hier

Een artikel over een andere visie op psychogeriatrische zorgverlening ‘Warme Zorg’, van H. Houweling leest u hier

En kijk voor meer informatie op:
www.warmthuis.nl
www.warmeten.nl