onderzoeken ::: kwaliteit van de zorg
Kwaliteit van de zorg

Bewoonster 'De Elf Ranken' Laurens, Rotterdam e.o.

De onderzoeken in deze rubriek zijn gericht op verschillende aspecten van de zorgverlening aan mensen met dementie. Bijvoorbeeld de benadering en bejegening, het personeel, de visie en de wijze hoe de zorg wordt gegeven. Deze thema's zijn allemaal van grote invloed op hoe de kwaliteit van de zorg en ondersteuning wordt ervaren. Dit heeft dan ook heel veel invloed op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Kwaliteit van zorg is een breed begrip, die door velen anders zal worden ingevuld. Een belangrijk aspect van kwaliteit van zorg is de mate waarin de zorg en hulp die een betrokkene ontvangt, voldoet aan zijn wensen en behoeften en aan die van zijn naasten. Zowel in de thuissituatie als in een verzorgingshuis of verpleeghuis, is de kwaliteit van de geboden zorg afhankelijk van de deskundigheid, communicatie, de structuur en cultuur. Voor de bewoners met dementie en de mantelzorgers is daarnaast ook de sfeer, zelfstandigheid, gastvrijheid, veiligheid en het vertrouwen heel belangrijk. De medewerkers spelen hierin natuurlijk een cruciale rol; hun houding naar en omgang met de bewoners en zijn naasten heeft grote invloed op de ervaren kwaliteit van zorg. Hier zijn ze echter niet alleen zelf verantwoordelijk voor; zij worden weer sterk beïnvloed door werkdruk, kennis en kunde en de regels en visie van de organisatie waar ze voor werken.
Al jaren is er steeds meer aandacht voor vraaggestuurde zorg, belevingsgerichte zorg en meer warmte, sfeer en kleinschaligheid. Ook de zorgethiek, het zingevingsmodel en het validerende zorgconcept zetten de bewoner en de interactie tussen de zorgverlener en zorgvrager centraal.

Op de pagina's van de subrubrieken vindt u verwijzingen naar inspirerende relevante websites