hulpmiddelen ::: alarmering, dwaalbeveiliging en monitoring
Alarmering, dwaalbeveiliging en monitoring

Als iemand gaat dementeren bent u nog wel eens geneigd zo iemand tegen zichzelf te beschermen. U durft diegene niet tot nauwelijks alleen te laten. Dit kan beklemmend en irriterend werken bij de dementerende zelf, maar ook voor familieleden en verzorgenden is het nauwelijks te doen om bijna altijd bij iemand te zijn. Dingen blijven doen en blijven bewegen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het ziektebeeld. Moderne hulpmiddelen kunnen dan helpen. In deze rubriek van hulpmiddelen vindt u dan ook informatie over personenalarmering, dwaalbeveiliging binnen, dwaalbeveiliging buiten, rookmelders, beweegsensoren.

Voor informatie per soort hulpmiddel klikt u hiernaast op de desbetreffende 'term'.


Financiering

Veiligheid is ook bij de vergoeding van hulpmiddelen een belangrijk aandachtsgebied. Tegelijkertijd zijn financiers van de zorg, er nog niet aan gewend dat veiligheid rond iemand met dementie vaak met anderssoortige hulpmiddelen en voorzieningen gepaard gaat dan bij mensen die geen psychische aandoening hebben. De vergoeding van dergelijke hulpmiddelen zal dus best wel de nodige discussie kosten, maar er is kans op succes.