Mantelzorgwoning, als alternatief voor opname in het verpleeghuis
toon 1 afbeelding

Mantelzorgwoning, als alternatief voor opname in het verpleeghuis
In Nederland wonen inmiddels diverse mensen met dementie in een speciaal ontwikkelde mantelzorgwoning. Deze mantelzorgwoningen staan op een bijzondere plek: in de tuin van een zoon of dochter en hun gezin. Omdat het een aparte woning is, is er zowel nabijheid als privacy. Met ingang van november 2014 is voor het plaatsen van een mantelzorgwoning in principe geen vergunning meer nodig.

De mantelzorgwoning van PasAan is voorbereid op veel uiteenlopende ziektes, waaronder ook dementie. Als er ook lichamelijke problemen zijn, dan is de mantelzorgwoning ook daarop voorbereid.

Een mantelzorgwoning bevat een woonkamer, open keuken, slaapkamer en ruime badkamer. De 'standaard'mantelzorgwoning is 6 bij 9 meter. Grotere of kleinere maten zijn ook mogelijk. Is een tuin te klein, dan is het soms mogelijk om een klein stukje aanpalende gemeentegrond te gebruiken. Hiervan zijn in den lande al diverse voorbeelden.

Een mantelzorgwoning staat tijdelijk in een tuin. Na gebruik wordt de mantelzorgwoning doortgeplaatst naar een volgende tuin. De meeste families kiezen ervoor om een mantelzorgwoning zelf te kopen en na gebruik weer door te verkopen.

Ook de allereerste mantelzorgwoning in Nederland was voor iemand met dementie, mevrouw Bakers. Deze mevrouw is helaas inmiddels overleden, maar haar familie kijkt zeer positief terug op de inzet van de mantelzorgwoning.  Mevrouw heeft mede dankzij de mantelzorgwoning vier mooie laatste jaren gehad, aldus de familie. Dit kwam ook door goede samenwerking met de thuiszorg. In de vier jaar dat deze mevrouw in deze woning woonde, is ondermeer gebruik gemaakt van de volgende voorzieningen:
- automatische personenalarmering, zonder dat mevrouw op een knop hoefde te drukken. Als mevrouw teveel of te weinig bewoog, of veel lawaai maakte, ging er automatisch een signaal naar de mobiele telefoon van de kinderen of alarmcentrale van de zorginstelling (afhankelijk hoe de familie het die dag had ingesteld met één knop).
- een speciaal sleutelkastje voor thuiszorgmedewekers.
- speciale nachtverlichting.
- beweegsensoren op de voordeur van de mantelzorgzorgwoning en onder het bed.
- een infraroodcamera in de slaapkamer
- twee gewone camera's in de woonkamer, die door de kinderen en thuiszorg op afstand te bedienen waren.

Veel mensen denken dat het wonen in nabijheid van een dementerend familielid heel belastend is voor de mantelzorgers. Bij alle mantelzorgwoningen die er nu staan voor mensen met dementie, blijkt dat de mantelzorgende familieleden deze nabijheid juist als ontlastend ervaren. Hierin speelt de verminderde reis- en regeltijd een grote rol, maar ook dat je als familielid altijd zeker weet dat betrokkene het goed heeft. Dit weet je in een zorginstelling niet altijd. De gemoedsrust, dat je bij wijze van spreken door uit het keukenraam te kijken weet hoe het gaat, geeft ook veel gemoedsrust. Ook betrokken thuiszorgmedewerkers en casemanagers geven aan dat zij de mantelzorgende familieleden beter in hun vel zien zitten, na de plaatsing van de mantelzorgwoning.

Projecten
Mantelzorgwoning, als alternatief voor opname in het verpleeghuis
Contactgegevens

De mantelzorgwoning voor mensen met dementie is ontwikkeld door PasAan. Daar waar een mantelzorgwoning geplaats wordt, is altijd sprake van samenwerking met een lokale (thuis)zorgorganisatie.

Meer info: www.pasaan.nl. Op deze website staan ondermeer diverse films, waarin families ervaringen delen.

Voor het bekijken van een A4'tje met informatie, klik hier.

Voor omroep Brabant keek schoondochter Joke Bakers in 2013 terug op het jarenlang gebruik van de mantelzorgwoning voor haar dementerende schoonmoeder. Om dit interview te zien, klik hier.