Bewegen met de Silverfit, ook in huiskamers en dagactiviteitencentra
toon 2 afbeeldingen

In Nederland wonen zo’n 70.000 mensen met dementie in zorginstellingen. Hoewel bewegen zeer gezond is voor mensen met dementie, komt dat er in de waan van alledag lang niet altijd van. Mede daarom is een project onder de titel ‘Bewoners met dementie in beweging’ gestart. In het kader van dit project zijn in 16 verpleeg- en verzorgingshuizen speciale SilverFittoestellen geplaatst in huiskamers en in centra van dagopvang.

Bewegen heeft voor mensen met dementie een aantal grote voordelen, zoals:

  • Meer sociale contacten en gezelligheid voor betrokkenen
  • Minder valgevaar en meer zelfredzaamheid dankzij betere fysieke gesteldheid
  • Vertragen van het dementeringsproces
  • Plezier en minder verveling

SilverFit is een Nederlands product, dat de afgelopen jaren speciaal is ontwikkeld om fysiotherapie voor ouderen te verbeteren. De kern wordt hierbij gevormd door de koppeling van bewegen met beeld. Bewegingen worden vertaald in activiteiten op een beeldscherm. De persoon die beweegt, zit hiermee als het ware zelf in een computerspel. Dankzij de bijzondere technologie en bijbehorende speciaal ontwikkelde software, is het mogelijk om rekening te houden met individuele mogelijkheden. SilverFit heeft nationaal en internationaal inmiddels meerdere prijzen gewonnen.

Tot op heden worden de toestellen vooral ingezet in fysiotherapieruimtes, waar betrokkenen onder begeleiding van fysiotherapeuten bewegen. In dit nieuwe project wordt de SilverFit op een geheel andere wijze ingezet. Bewegen is in dit project geen therapie meer, maar een activiteit die laagdrempelig in een vertrouwde omgeving gedaan kan worden. De plaats waar de SilverFit komt te staan  verandert, maar ook de personen die de mensen met dementie begeleiden. Dit zullen nu veelal verzorgenden, vrijwilligers en familieleden zijn, in huiskamers en locaties voor dagopvang.

Doordat de SilverFit ook wordt gebruikt bij revalidatieprocessen van mensen met dementie, is inmiddels al bekend dat mensen met dementie met de SilverFit kunnen omgaan. Op alle 16 locaties kan meteen begonnen worden met het gebruik van de toestellen, door gebruik te maken van de huidige software. Op alle locaties worden hiertoe starttrainingen verzorgd. In het kader van dit project zal op twee locaties nieuwe software worden ontwikkeld, speciaal gericht op mensen met dementie. Op de 14 andere locaties wordt deze nieuwe software vervolgens verder uitgetest.

De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Fonds NutsOhra.

Het project ‘Bewoners met dementie in beweging’ duurde anderhalf jaar en is inmiddels afgerond. De ervaringen zijn tijdens het project onderling gedeeld en werden gemonitord. De monitoring en begeleiding van het project werd gedaan door zorginnovatiebureau DAZ. DAZ heeft ook de projectevaluatie gedaan. In mei 2014 is het evaluatierapport gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project.

Projecten
Bewegen met de Silverfit, ook in huiskamers en dagactiviteitencentra
Contactgegevens

Dit project is een initiatief van zorginnovatiebureau DAZ. Deelnemers aan het project zijn:
- Stichting Groenhuysen (penvoeder)
- Laurens
- Sevagram
- Woonzorgcentra Haaglanden
- Brabantzorg
- Hilverzorg
- De Wever
- CarintReggeland
- Pleyade
- Liduina Boxtel
Het bedrijf SilverFit is als leverancier en ontwikkelaar van de toestellen uiteraard ook partner in dit project.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
- Zorginnovatiebureau DAZ, 035-6220336, www.anderszorgen.nl, info@anderszorgen.nl (Daphne Mensink of Ruud Dirkse)
- SilverFit, 0172-425139, www.silverfit.nl, info@silverfit.nl, (Maaike Dekkers of Joris Wiersinga)

Het complete projectplan is te downloaden, door hier te klikken.

Het project is op 15 mei 2014 afgerond. Om het persbericht over het evaluatierapport te lezen, klik hier.

Het complete evaluatierapport (32 pagina's) kunt u hier downloaden als pdf-document.