Lerend vermogen bij dementie - filmpjes en toolkit

"Meer bekendheid met het lerend vermogen van mensen met dementie"
- Een serie korte filmpjes over het lerend vermogen van mensen met dementie voor familie, beroepskrachten en in opleidingen -


Om meer bekendheid te realiseren over het lerend vermogen van mensen met dementie, maken wij een aantal filmpjes van mensen die iets hebben aan- of afgeleerd. Deze filmpjes worden op grote dementiewebsites geplaatst. Daarnaast wordt er om de filmpjes heen een toolkit gemaakt voor gebruik in het MBO en HBO onderwijs. Dit is een gezamenlijk project van Alzheimer-Nederland, ISAO, Haagse Hogeschool en zorginnovatiebureau DAZ. Het innovatiefonds Zorgverzekeraars subsidieert dit project.

 

Projecten
Lerend vermogen bij dementie - filmpjes en toolkit
Contactgegevens

Meer weten over deze toolkit en het toepassen van het lerend vermogen:
Ruud Dirkse: 06-22304833 of ruud@anderszorgen.nl

Zie ook de website over het lerend vermogen van mensen met dementie:
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl