Welzijn en kwaliteit van leven voor bewoners van Heemstate (Viva!)

Heemstate wil een veilige huiselijke omgeving bieden aan cliënten met psychogeriatrische problematiek (al dan niet) in combinatie met gedragsproblematiek veroorzaakt door een psychiatrisch ziektebeeld. Heemstate wil dat cliënten die daar verblijven, de mogelijkheid krijgen zich te uiten over het wonen en welzijn in Heemstate, zodat er aangesloten kan worden bij de belevingswereld van de cliënten. Heemstate wil ook dat familie zich welkom voelt  en bij dit proces betrokken is c.q. wordt. De medewerkers stralen rust uit en handelen vanuit de intentie dat ze te gast zijn bij de cliënten. Dit door de cliënten inspraak te geven in hun dagelijks leven. Vrijwilligers en familie weten hoe ze bij de belevingswereld moeten aansluiten, waardoor Heemstate over een jaar een thuis is voor de cliënten en hun naasten.


Het project 'Welzijn en kwaliteit van leven voor bewoners van Heemstate' is een vervolg op het project 'huiselijk wonen’ waarbij cliënten de mogelijkheid kregen zich te uiten over het wonen in Heemstate, zodat er aangesloten kon worden bij de belevingswereld van de cliënten. Sinds de start van dit project valt het op dat bij deze aandacht voor wonen een zichtbaar positieve verandering bij de cliënt merkbaar is en dat het welzijn significant verbetert. Dit uit zich in het feit dat cliënten minder probleemgedrag laten zien.
 

Resultaat:

  • Het succes van het project blijkt uit het feit dat de uitslag van de zowel de cliënttevredenheid als de medewerkertevredenheid scoort met een 8 gemiddeld.
  • De cliënten zich thuis voelen in Heemstate en de regie hebben bij het wonen, welzijn en de zorg.
  • Kwaliteit van wonen en leven kenmerkt zich door cliënten die door de positieve verandering hanteerbaarder  ‘probleemgedrag’ laten zien.
  • Medewerkers ervaren minder werkdruk en gaan met plezier naar hun werk.
  • Medewerkers zijn zich bewust van het feit dat welzijn ook werken is.

Door dit project zal de betrokkenheid van vrijwilligers en familie bij het wonen en welzijn in Heemstate niet meer weg te denken zijn en als vanzelfsprekend worden ervaren. 

Projecten
Welzijn en kwaliteit van leven voor bewoners van Heemstate (Viva!)
Contactgegevens

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Zorginnovatiebureau DAZ: info@anderszorgen.nl; 035-6220336

Voor het downloaden van de eindrapportage van dit project, klik hier.