onderzoeken ::: woonvormen ::: kleinschalig wonen - concept en ervaringen 2
Kleinschalig wonen - Concept en ervaringen 2

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van leven in deze woonvormen, ook in vergelijking met de meer traditionele settings. De uitkomsten hiervan zijn wisselend; er wordt in ieder geval duidelijk dat het zeker een verbetering van de kwaliteit van leven voor de bewoners kan zijn, maar dat dit sterk afhangt van de invulling en uitvoering. Daarnaast lijkt het er op dat de kleinschalige woonvorm niet voor alle ouderen met dementie per definitie een passende optie is. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de mate van kleinschaligheid het meest beïnvloed wordt door een drietal factoren: de aard van de zorgverlening, de houding van de medewerkers en de vormgeving en inrichting van de fysieke woonomgeving. Voor medewerkers die een grootschalige, traditionele setting gewend zijn, kan een omschakeling naar kleinschalig wonen een forse verandering betekenen. In een kleinschalige woonvorm wordt er een andere houding van hen verwacht en verandert er veel in de omgang met de bewoners en de familie, de taken, de dagindeling en de personeelsbezetting. Niet iedereen vindt dit prettig, al zijn veel medewerkers achteraf blij met de veranderingen. Het is wel erg belangrijk dat alle medewerkers goed worden voorgelicht, begeleid en geschoold. Ook de familie krijgt een andere rol en ook voor hen is het belangrijk om betrokken te worden bij het hele proces. De onderzoeken in deze subrubriek hebben ervaringen met kleinschalig wonen in beeld gebracht en effecten gemeten en vergeleken.