onderzoeken ::: woonvormen ::: zorgboerderijen
Zorgboerderijen

Een van de voorkomende kleinschalige woonvormen, is de zorgboerderij. Hier woont een kleine groep bewoners op en rond een aangepaste boerderij. Er wordt zorg geboden in een kleinschalige en landelijke omgeving. Het leven op de boerderij is belangrijk; de sfeer van het buitenleven en de beleving van de bewoners hiervan staan centraal. Het dagelijks leven van de bewoners kan worden ingevuld met allerlei activiteiten op en rond de boerderij; verzorgen van dieren, helpen in (moes)tuinen en boomgaarden, rapen van eieren of het voorbereiden van het eten. Voor het leven op de zorgboerderij, staan de beleving en het levensritme van de dementerenden centraal. Wonen op een zorgboerderij is zeker niet geschikt voor iedere oudere met dementie; de een voelt zich meer thuis in de stad, de ander op het platteland. Zeker voor betrokkenen die zelf op het platteland en buiten hebben gewoond of zelf een boerderij hebben gehad, kan het een prettige plek zijn.
Naast de woon- en zorgfuncties zijn er ook steeds meer boerderijen waar daarnaast ook een dagopvang is gerealiseerd voor nog thuiswonende mensen met dementie. Een van de onderzoeken gaat daar meer op in.

 

 

Meer informatie over zorgboerderijen, voorbeelden, inspiratie en adressen zijn te vinden op:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nl 
www.multifunctionelelandbouw.nl