onderzoeken ::: zingeving en zorg rondom het levenseinde
Zingeving en Zorg rondom het levenseinde

Ouderen leven in de laatste fase van hun leven, ze gaan terugkijken op hun leven en meer bezig met herinneringen. Veel van hen gaan bezig met de vraag of zij hun leven goed hebben geleefd, de zin van hun leven en hoe zij de resterende tijd willen doorbrengen. Bij ouderen die geestelijk of fysiek achteruit gaan, geldt dit des te sterker. Thema's zoals verandering, verlies, rouw, ziekte, identiteit, verhuizing en loslaten  krijgen een andere betekenis en spelen een grotere rol. Maar ook acceptatie, aanpassing, tevredenheid en rust kunnen meer naar voren komen. Al dit soort thema's en vragen hebben te maken met zingeving, ook religie en/of spiritualiteit kunnen (weer) een grote rol gaan spelen. Herkenning en erkenning van deze thema's, vragen, de emoties en de behoeften die daarbij horen is erg belangrijk. Door mensen met dementie de ruimte te geven met deze vragen bezig te zijn en dit te uiten, kan men de kwaliteit van leven sterk vergroten. Hierover gaat een van de subrubrieken.
Zingeving en levensvragen spelen ook een rol rondom het naderende levenseinde. Naast aandacht voor kwaliteit van leven, is ook aandacht voor kwaliteit van sterven heel belangrijk. De aansluiting bij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten is van belang. Dementie is nog niet te genezen. Palliatieve zorg is zorg en ondersteuning in de laatste levensfase, van uit een benadering die aansluit bij aandacht voor klachten van lichamelijke, psychische en spirituele aard. Deze benadering is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van goede zorg en ondersteuning, zowel voor de cliënt zelf als voor de familie. Ook bij dementie is hier steeds meer aandacht voor en wordt deze zorg steeds vaker geboden. Hierover gaat een andere subrubriek.
In de derde subrubriek wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van een zelfgekozen levenseinde bij dementie, euthanasie. Hier worden de ethische en praktische dilemma's besproken die een rol spelen. Daarnaast ook de dillema's die gerelateerd zijn aan vooraf ingevulde schriftelijke euthanasieverklaringen en de toepasbaarheid bij mensen met een dementie. 

Informatieve en inspirerende websites vindt u bij de subrubrieken