De computer boven onthoudt het niet meer

TITEL : “De computer boven onthoudt het niet meer; Beleving van dementie onder vijf allochtone culturen in Brabant.”

AUTEUR(S) : N. Baas, Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/BOZ Tilburg, 2004.

Samenvatting

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van het belevingsonderzoek onder vijf culturen. Het is onderdeel van het project 'Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg.'

Aanpak

Er is gebruik gemaakt van interviews en panelbijeenkomsten met mensen met dementie en hun mantelzorgers van Surinaamse, Antilliaanse, Molukse, Turkse en Marokkaanse komaf. Daarnaast is er gesproken met sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen.

Conclusies

Uit de bevindingen blijkt dat bijna alle deelnemers redelijk bekend zijn met dementie. Dit is het minst het geval bij de panelleden van Turkse en Marokkaanse komaf. Bijna geen van de deelnemers weet waar zij terecht kan met vragen over dementie. Dementie wordt door de meerderheid van de deelnemers gezien als een logisch gevolg van ouderdom. Ouderen moeten met liefde en respect behandeld worden en vergeetachtigheid hoort nu eenmaal bij het ouder worden; deelnemers die ervaring hebben met dementie, zien het wel als ziekte.
De beleving van zorgplicht blijkt het sterkst bij Turkse en Marokkaanse deelnemers; zij geven vaak aan dat zij het liefst verzorgd willen worden door hun familie. Als ze toch opgenomen moeten worden, dan kiezen zij voor een huis speciaal voor bewoners van hun eigen afkomst of cultuur. Ook bij de Molukkers is dit erg herkenbaar. Bij opname vinden alle deelnemers het belangrijk dat er voldoende rekening wordt gehouden met cultuurgerelateerde gebruiken. Zolang hieraan wordt voldaan, is wonen met verschillende nationaliteiten geen probleem. Het is voor de tweede en derde generatie migranten niet meer vanzelfsprekend om een familielid in huis te nemen; voornamelijk vanwege een druk eigen leven. Men weet vaak te weinig van de mogelijkheden in de zorg en neemt de zorgtaak zelf op zich. Er is vooral behoefte aan contact met de huisarts wanneer dementie zich voordoet in een familie, niet aan lotgenotencontact; men houdt het liever binnen de familie.

Onderzoeken
Specifieke groepen
Migranten
De computer boven onthoudt het niet meer

Voor de publicatie van N. Baas 'Naar een cultuurspecifiek Dementieaanbod', klik hier

Voor de brochure 'Dementie; ook onder allochtone ouderen' met richtlijnen voor een betere bereikbaarheid voor zorg- en welzijnsinstellingen, klik hier

Voor meer informatie: www.zet-brabant.nl