Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg

TITEL : “Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg. Een onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en Chinese ouderen.”

AUTEUR(S) : T.M. Meulenkamp, A.P.A. van Beek, D.L. Gerritsen, F.M. de Graaff en A.L. Francke. Nivel, UMC St Radboud, UvA en EMGO+/VUmc. 2010.

Samenvatting

Er is grootschalig onderzoek gedaan naar welke aspecten oudere migranten belangrijk vinden voor de kwaliteit van hun leven en voor de gewenste ondersteuning.

Aanpak

Er zijn interviews gehouden met ouderen en familieleden uit vijf migrantengroepen over de kwaliteit van leven op: lichamelijk en mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie.

Conclusies

Als men de resultaten van de oudere migranten vergelijkt met die van autochtone ouderen, zijn er veel overeenkomsten in wat men belangrijk vindt voor kwaliteit van leven. Toch zijn er vanuit de culturele achtergrond ook duidelijke verschillen zichtbaar. Zo hebben oudere migranten vaak specifieke wensen op het terrein van persoonlijke verzorging, eten, bejegening, familiebetrokkenheid en het geloof. Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal is voor ouderen een probleem op zich en is van invloed op verschillende aspecten van kwaliteit van leven. Ze vinden het vaak moeilijk aan te geven wat ze graag willen of nodig hebben. Dit alles vraagt een sensitieve en open benadering van zorgverleners. Men moet beseffen dat individuele behoeften beïnvloed worden door wat men vroeger gewend was, door wat in de eigen cultuur gebruikelijk is en door het al dan niet beheersen van de Nederlandse taal. Er is vaak een wens om samen te wonen met andere gelijkgezinde ouderen. Het ontmoeten van anderen met dezelfde taal en cultuur, de gezamenlijke activiteiten en het gevoel van verbondenheid zijn daarbij belangrijk. Veel oudere migranten hebben gevoelens van eenzaamheid, psychische problematiek door onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden of heimwee. Ouderen in instellingen hebben vaak te maken met gevoelens van onmacht omdat de zorg niet aansluit bij wat ze zouden willen en ze zich onbegrepen voelen.

Voor vragen en meer informatie: A.Francke@nivel.nl

 

Onderzoeken
Specifieke groepen
Migranten
Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

In de afgelopen jaren zijn meerdere publicaties verschenen over multiculturele communicatie en culturele diversiteit in zorginstellingen, zie bijvoorbeeld:
www.actizkleurrijkezorg.nl

Voor een factsheet van Pharos over oudere migranten en vluchtelingen, klik hier

Het Kenniscentrum Wonen - Zorg (KCWZ) heeft samen met Actiz een mooi boek gemaakt over vijfentwintig jaar interculturele ouderenzorg, 'De ontdekkingsreis', voor meer informatie, kijk hier

Voor een artikel van toenmalig NIZW en Forum over allochtone ouderen, klik hier

Voor een artikel over de Schildershoek, een van de voorlopers op het gebied van interculturele zorg, geschreven door de verpleeghuiarts aldaar klik hier

Voor twee artikelen geschreven door J. Booij, toenmalig directeur van de Schildershoek, klik hier en hier

Op 19 mei 2011 is het Kenniscentrum Groepswonen Oudere Migranten van start gegaan om oudere migranten te ondersteunen en te informeren over het opzetten van een woongroep, zie voor meer informatie:
www.woonsaem.nl