Dementie onder oudere Marokkaanse Nederlanders

TITEL : “Dementia among elderly Moroccan immigrants in the Netherlands.”

AUTEUR(S) : C. Rijkers, Vrije Universiteit Amsterdam, Sociale en Culturele Antropologie. 2010.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft zich gericht op de beleving van dementie onder Marokkaanse migranten met dementie, hun familieleden en professionele zorgverleners.

Aanpak

Er zijn interviews gehouden met Marokkaanse ouderen met dementie en hun familieleden en daarnaast ook met sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap. Daarnaast is gebruik gemaakt van observaties.

Conclusies

Ook al was bij alle respondenten de diagnose dementie gesteld, de ouderen erkenden dat niet allemaal. De meeste familieleden wel, maar ze uiten moeilijkheden over de omgang met de (symptomen van) dementie. De uiteenlopende symptomen van dementie, met name de veranderingen in karakter, maken het moeilijk voor de familieleden om goede zorg te bieden. De Marokkaanse ouderen met dementie voelen zich thuis in Nederland; het belangrijkste aspect van thuis is voor hen de aanwezigheid van familieleden. De dementie zorgt ervoor dat ze meer bezig gaan met hun verleden in Marokko en ook de Nederlandse taal en cultuur steeds verder wegzakken. Hun vaderland is belangrijk voor ze, maar zij willen niet terugkeren omdat hun familie hier woont. Ouderen met cognitieve problemen worden vaak gestigmatiseerd in onder meer de Marokkaanse gemeenschap. Ontkenning, schaamte en emotionaliteit zijn belangrijke aspecten gerelateerd aan dementie, die het in de taboe sfeer plaatsen. Als dementie uit deze sfeer kan worden gehaald zou het makkelijker worden om er over te praten en steun te krijgen. Er is daarnaast ook een groot gebrek aan kennis. Ouderen en hun familieleden hebben de neiging om na de diagnose niets te ondernemen, zij zullen niet snel om hulp vragen. Ze maken minder gebruik van zorgvoorzieningen dan Nederlandse ouderen, ook sluit het aanbod vaak niet aan bij hun behoeften. Cultureel specifieke zorg is nodig om deze obstakels te overwinnen.

Voor meer informatie of vragen: caroline.rijkers@slz.nl

 

Onderzoeken
Specifieke groepen
Migranten
Dementie onder oudere Marokkaanse Nederlanders

Voor het officiële onderzoeksrapport, klik hier

Door Alzheimer Nederland is er ondertussen op drie plaatsen in het land een 'Alzheimer Theehuis' geopend, gebaseerd op de succesvolle Alzheimer cafés. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst wordt voorlichting gegeven over dementie in eigen taal en cultuur. Verder is er veel ruimte voor het stellen van vragen en contact met lotgenoten. Hiermee hoopt Alzheimer Nederland dat dementie ook in Turkse en Marokkaanse culturen een bekend en besproken begrip gaat worden.
Voor meer informatie, zie: www.alzheimer-nederland.nl

Voor het 'Stappenplan: Gespreksuur over levensvragen voor oudere migranten', ontwikkeld door M. Vermaas voor Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, klik hier

Het AMC voert een grote studie uit naar een dementiescreening specifiek voor ouderen die Nederlands niet als moederstaal hebben. Meer informatie vindt u op: www.effectieveouderenzorg.nl

Het Slotervaartziekenhuis Amsterdam heeft een speciaal screeningsprogramma ontwikkeld om dementie bij migranten beter vast te kunnen stellen. Voor een artikel op de voorpagina en op pagina drie van de Ziekenhuiskrant, klik hier