hulpmiddelen ::: communicatie ::: geïntegreerde systemen
Geïntegreerde systemen

Op het moment dat moderne communicatieapparatuur noodzakelijk wordt, is er vaak nodige aan de hand bij betrokken persoon. Het kan dan van belang zijn om niet voor ieder vraagstuk een apart apparaat of aparte ICT-toepassing aan te schaffen, maar te kijken naar meer geïngreerde systemen. Voordelen van meer geintegreerde systemen zijn ondermeer: verlaagd risico op storingen, betere mogelijkheden tot inregelen per persoon, geïntegreerde informatie, lagere kosten.

In deze rubriek treft u al een aantal communicatiehulpmiddelen, zoals beeldtelefoon en persoonlijke website. Het kan handig zijn om dergelijke moderne communicatiehulpmiddelen te integreren met allerlei hulpmiddelen op het gebied van  dwaaldetectie, alarmering, geheugensteuntjes. Gelukkig wordt dat steeds beter mogelijk, ondermeer omdat steeds meer van dergelijke oplossingen via het internet gaan. Het is van groot belang dat de diverse onderdelen van een geïntegreerd systeem met elkaar kunnen communiceren. Dit pleit voor de keuze voor kant-en-klare geïntegreerde systemen.

Financiering

De financiering van hulpmiddelen rond dementie is ingewikkeld geregeld in Nederland. Er zijn vier financieringsvormen te onderscheiden:

  • Vergoeding door de zorgverzekeraar.
  • Vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dit loopt via uw gemeente die meestal een speciaal WMO-loket heeft.
  • Vergoeding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dit loopt meestal via de zorgorganisatie.
  • Eigen financiering.

In 2011 zijn door het ministerie van VWS enkele grote wijzigingen doorgevoerd in de verantwoordelijkheid voor financiering van hulpmiddelen. Voor een kort overzicht hiervan, klik hier.

Helaas is bij de meer vernieuwende hulpmiddelen vaak niet duidelijk wie wat vergoed. Als familielid heeft u dan nog wel eens het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Soms is het echt een kwestie van aanhouden en blijven 'zeuren'. Casemanagers en mantelzorgmakelaars kunnen u bijstaan.