Op 15 april 2016 is het boek 'Ik heb dementie' verschenen. Een boek door en voor mensen met dementie. De kern van het boek wordt gevormd door 50 brieven van 'ervaren' mensen met dementie aan lotgenoten. Openhartige brieven, vol tips, belevenissen en ervaringen.

Met dit baanbrekende boek vragen de schrijvers aandacht voor een andere manier van omgaan met hen, door de maatschappij als geheel, maar ook door personen in hun omgeving. De missie achter dit boek is: via dit boek aandacht te vragen voor de kracht die ook na een diagnose dementie bij mensen aanwezig is.

Het boek is allereerst geschreven voor lotgenoten, mensen met (beginnende) dementie zelf. Uiteraard is het boek ook zeer informatief voor familieleden en mensen die beroepsmatig met mensen met dementie werken.

De samenstelling van het boek is gedaan door Marcel Olde Rikkert en Ruud Dirkse. Marcel is klinisch geriater, directeur van het Radboudumc Alzheimer Centrum, auteur van het boek ‘Jong blijven & Oud worden’ en hoogleraar Geriatrie. Ruud is directeur van zorginnovatiebureau DAZ, auteur van drie populaire dementieboeken en betrokken bij vele vernieuwende projecten om mensen met dementie in hun kracht te zetten, zoals DemenTalent.

Naast de brieven bevat het boek ook eigen bijdragen van Marcel Olde Rikkert en Ruud Dirkse. Zij schrijven ondermeer over het belang van empowerment van de mens met dementie.

 Het boek is te bestellen op www.ikhebdementie.nl, waar ook voorbeeldpagina's, filmpjes e.d. te vinden zijn.